Babyboom
Babyboom
Zwanger

Welke rechten heeft een zwangere vrouw op haar werk?

2 min
Organisatie/Administratie
Zwanger

Welke rechten heeft een zwangere vrouw op haar werk?

2 min
Éveil, Santé
Zwanger zijn en werken in België biedt heel wat bijkomende rechten. Welke rechten heeft een zwangere vrouw op haar werk? En wanneer moet je het onderwerp “zwanger zijn” op het werk ter sprake brengen? Wat zijn de voordelen ? Wij vertellen je er hier alles over:

Wanneer moet je het je werkgever vertellen?

Het is raadzaam uw werkgever zo snel mogelijk in te lichten. Dit geeft u en uw kind toegang tot extra rechten.

Om het uw werkgever te vertellen, moet u uw medische verklaring met ontvangstbewijs inleveren. U bent dan bijvoorbeeld beschermd tegen ontslag. De werkgever moet uiterlijk 7 weken voor het einde van de looptijd over de medische verklaring beschikken.

 

Wat zijn de voorwaarden voor ontslag tijdens de zwangerschap?

Een aanstaande moeder kan niet ontslagen worden tijdens haar zwangerschap.

Een werkgever mag de arbeidsovereenkomst van een zwangere werkneemster niet beëindigen vanaf de datum waarop hij/zij van de zwangerschap in kennis wordt gesteld tot het einde van de maand volgend op het postnatale verlof. En als een vrouw tijdens haar zwangerschap of postnatale periode onrechtmatig wordt ontslagen, heeft zij recht op een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van 6 maanden brutoloon.

Wat zijn de voordelen voor een zwangere vrouw in het bedrijf?

De arbeidsomstandigheden van een zwangere vrouw worden zodanig aangepast dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met haar toestand.

Overwerk is tijdens de zwangerschap strikt verboden, tenzij de zwangere vrouw een leidinggevende functie of een vertrouwenspositie heeft. Het is ook verboden om 8 weken voor de geboorte 's nachts te werken.

Als de werkomstandigheden risicovol zijn, moet het werk bovendien worden aangepast. Als dit niet mogelijk is, kan de zwangere vrouw een andere baan krijgen of kan haar contract voor de periode van ongeschiktheid worden opgeschort met behoud van haar salaris.

Zwangere vrouwen mogen ook geen zware lasten dragen tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap, en tot de tiende week na de geboorte als zij borstvoeding geven.

 

En als de moeder borstvoeding geeft, zijn er dan extra rechten?

CAO nr. 80 staat vrouwen die borstvoeding willen geven toe hun werktijd gedurende 30 minuten te onderbreken tot 9 maanden na de geboorte van het kind. Uw werkgever is echter niet verplicht u voor deze tijd te betalen.

Bovendien mogen bepaalde taken niet worden toegestaan aan een moeder die borstvoeding geeft. Als het niet mogelijk is haar andere taken op te dragen, kan zij profylactisch verlof opnemen.

Ontdek nu in onze shop !
Doomoo
Comfy Big Tetra Green
52.99
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Doomoo
Comfy Big Tetra Green
52.99
Kopen
Omum
Ma Jolie Peau Hydraterende Gezichtscreme
22.64
Kopen
Mamabaas
Fit en gezond tijdens en na je zwangerschap
12.95
Kopen