Babyboom
Babyboom
Baby

De voordelen van een tweetalige opvoeding bij kinderen

2 min
Ontwikkeling van de baby
Baby

De voordelen van een tweetalige opvoeding bij kinderen

2 min
Éveil, Santé

Onderzoek naar tweetalige opvoeding bij kinderen

Tweetalige kinderen hebben minder hersenactiviteit nodig om dezelfde taak uit te voeren dan hun eentalige leeftijdsgenootjes. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

In het onderzoek liet men 26 twee- en eentalige kinderen tussen 7,5 en 11 jaar een aantal aandachts-, taal- en rekentaken uitvoeren. De kinderen moesten onder meer woorden herkennen, selecteren en sorteren. Tweetalige kinderen voerden alle taken uit in het Nederlands en het Frans.

Resultaten van het onderzoek naar tweetaligheid bij kinderen

Opvallend was dat meertalige kinderen bij bepaalde taken sneller werkten, terwijl er minder intense hersenactiviteit geregistreerd werd dan bij hun eentalige leeftijdsgenoten. Bovendien ontdekte men dat kinderen die van thuis uit tweetalig opgevoed werden nog beter presteerden dan de zogenaamde "schooltweetaligen".

Enkel bij de taaltaak hadden meertalige kinderen problemen, wanneer ze de taal moesten gebruiken die pas later was aangeleerd of die minder vaak gebruikt werd.

Wil jij zelf je kinderen tweetalig opvoeden?

Als je zelf tweetalig bent is het mits enige discipline makkelijker om dit door te geven aan je kind. Je probeert zelf tijdstippen vast te leggen waarop je met je kind een andere taal spreekt. Je kan ook met je man, ouders of schoonouders afspreken dat zij enkel in een bepaalde taal met het kind communiceren.

Een andere mogelijkheid is dan weer om je kind naar een anderstalige school te sturen. Dit is echter praktisch niet altijd mogelijk. Wanneer je je kind tweetalig wil opvoeden begin je er in ieder geval best zo vroeg mogelijk aan. Uit onderzoek is immers al gebleken dat jonge kinderen sneller een taal oppikken dan oudere kinderen.

Ontdek nu in onze shop !
Bemini
Slaapzak MAGIC BAG® 0-3m Gouden stippen Jersey tog 3,0
37.99
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Bemini
Slaapzak MAGIC BAG® 0-3m Gouden stippen Jersey tog 3,0
37.99
Kopen
Bemini
Slaapzak MAGIC BAG® 0-3m Sterretjesprint Jersey tog 3,0
40.85
Kopen
Bemini
Slaapzak MAGIC BAG® 0-3m denimblauw Jersey tog 3,0
40.85
Kopen