Babyboom
Babyboom
Kinderwens

Draagmoederschap

2 min
Kinderwens

Draagmoederschap

2 min
Éveil, Santé
<p>Het "draagmoederschap" is de praktijk waarbij een vrouw een foetus draagt en een kind tot het moment van de bevalling draagt om daarna alle ouderlijke rechten en verplichtingen over te dragen aan de "wensouders".

 

Het geval van een draagmoeder die het kind evrkocht aan de meest biedende heeft het juridische vacuum in Belgie op dat gebied duidelijk gemaakt.

Er werd een wetsvoorstel omtrent het draagmoederschap ingediend. Het kwam echter nog niet tot een wet. Dit wetsvoorstel bevat volgende bepalingen:

  • Een beroep doen op een draagmoeder is alleen mogelijk wanneer een arts schriftelijk vaststelt dat de wensouder fysiologisch onmogelijk zwanger kan worden of in voorkomend geval de zwangerschap een te groot risico inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of van het kind.
  • Dit beroep op een draagmoeder is uitsluitend toegestaan indien genetische verwantschap bestaat tussen minstens één wensouder en het kind dat door de draagmoeder zal worden gebaard.
  • De wensouder en de draagmoeder sluiten bij authentieke akte hun akkoord af vooraleer het draagmoederschap start.

Die overeenkomst vermeldt benevens dit akkoord met de verplichtingen voor draagmoeders en wensouders, de toegepaste vruchtbaarheidstechniek en de genetische verwantschap tussen de draagmoeder en de wensouder. In de overeenkomst worden eveneens de naam, voornamen en woonplaats van de draagmoeder en de wensouder vermeld.

  • Om draagmoeder te zijn moet men voldoen aan de volgende voorwaarden :

* in België woonachtig zijn;

* meerderjarig en jonger dan 45 jaar zijn;

* zonder complicaties een eigen kind gebaard hebben;

* vooraf SOA-negatief getest zijn; in voorkomend geval dient ook de partner van de draagmoeder eenzelfde negatieve test ondergaan hebben;

* vóór het afsluiten van de authentieke akteminstens twee keer een onderhoud hebben gehad met een psychiater of psycholoog verbonden aan een fertiliteitscentrum;

* voorgelicht zijn door een gynaecoloog over alle mogelijke risico's van een nieuwe zwangerschap voor de gezondheid van zichzelf en het kind;

* zich akkoord verklaren tijdens de behandelingscyclus maatregelen ter voorkoming van een andere zwangerschap te nemen.

  • Om wensouder te zijn moet men voldoen aan de volgende voorwaarden :

* in België woonachtig zijn;

* meerderjarig zijn;

* beschikken over een verklaring dat de wensouder fysiologisch onmogelijk zwanger kan worden of in voorkomend geval de zwangerschap een te groot risico inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of van het kind

* vóór het afsluiten van de authentieke akteminstens twee keer een onderhoud hebben gehad met een psychiater of psycholoog;

* indien de wensouder de eicellen levert mag zij de leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschrijden;

* indien de eicel van de wensouder, het sperma van de wensouder of beiden gebruikt worden bij de bevruchting van de draagmoeder, dienen de van tevoren uitgevoerde SOA-testen bij de wensouder negatief te zijn;

  • De kosten verbonden aan het sluiten van de overeenkomst en de kosten verbonden aan de zwangerschap evenals alle andere geneeskundige onderzoeken die deze wet oplegt, worden gedragen door de wensouder.
  • In de akte van geboorte wordt de naam van de wensouder vermeld. Daartoe wordt de notariële akteaan de ambtenaar van de burgerlijke stand bezorgd.
  • Een vordering tot ontkenning van het ouderschap, overeenkomstig de artikelen 312 of 332 van het Burgerlijk Wetboek door de wensouder of de draagmoeder, en in voorkomend geval de partner van de draagmoeder, is onontvankelijk.
Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
14.99
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
14.99
Kopen
84%
NAN
OPTIPRO 3
13.55
Kopen
MAM
2 in1 elektrische borstkolf en handkolf
159.99
Kopen