Babyboom
Babyboom
Baby

Kinderrechten

1 min
Organisatie/Administratie
Baby

Kinderrechten

1 min
Éveil, Santé

De rechten van het kind

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989. Sindsdien werd het verdrag door 192 staten geratificeerd. Volgende rechten worden in dit verdrag opgesomd:

- burgerlijke rechten:

recht op leven, het recht op een naam en een nationaliteit, het recht op een privaatleven, het recht op een behoorlijke rechtspraak, het recht op bescherming van gehandicapte kinderen.

- economische rechten:

het recht op een passende levensstandaard, het recht op materiele bijstand, de bescherming tegen uitbuiting op het werk, het recht op een sociale zekerheid

- politieke rechten:

de vrijheid van vereniging, de vrijheid van meningsuiting, bescherming tegen foltering en andere vormen van mishandeling, bescherming tegen vrijheidsberoving, bescherming tegen de scheiding van zijn ouders.

- sociale rechten:

het recht op voeding, het recht op gezondheid, de toegang tot een medische verzorging, de speciale bescherming van gehandicapte kinderen, de bescherming tegen sexueel misbruik en tegen ontvoering, de adoptie.

- culturele rechten:

het recht op een opvoeding en opleiding, het recht op passende informatie, het recht op vrije tijd, spel en deelname aan culturele en artistieke activiteiten.

Bron: http://www.wvc.vlaanderen.be/kinderrechten/kinderrechten/verdrag.htm

Ontdek nu in onze shop !
Weleda
Zwangerschapsolie
13.43
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Weleda
Zwangerschapsolie
13.43
Kopen
MAM
2 in1 elektrische borstkolf en handkolf
99.00
Kopen
67%
Good Gout
Artisjok, pastinaak, pasta & parmesaan
2.98
Kopen