Babyboom
Babyboom
Kinderwens

Medisch begeleide voortplanting (MBV)

2 min
Kinderwens

Medisch begeleide voortplanting (MBV)

2 min
Éveil, Santé
<p>De plenaire Senaat heeft in juni 2006 het wetsvoorstel goedgekeurd dat een kader schept voor de medisch begeleide voortplanting (MBV) en de bestemming van onder meer overtallige embryo's.

Onder medisch begeleide voortplanting wordt verstaan:

de uitvoering, overeenkomstig een geheel van nadere regels en voorwaarden voor de toepassing van nieuwe medische technieken van begeleide voortplanting, van :

1º hetzij een kunstmatige inseminatie,

2º hetzij een van de in vitro fertilisatietechnieken, dat wil zeggen technieken waarbij op een gegeven ogenblik een eicel en/of een embryo worden behandeld;

Het wetsvoorstel bevat volgende regeling:

  • in vitro fertilisatie en bewaring door invriezing van embryo's, gameten, gonaden en fragmenten van gonaden kunnen enkel worden uitgevoerd in fertiliteitscentra.
  • Gameten mogen worden weggenomen bij meerderjarige vrouwen van maximum 45 jaar.

Een verzoek om implantatie van embryo's of inseminatie met gameten kan worden ingediend door meerderjarige vrouwen van maximum 45 jaar. De implantatie van embryo's of de inseminatie met gameten kunnen niet worden uitgevoerd bij meerderjarige vrouwen ouder dan 47 jaar.

  • Voordat wordt overgegaan tot enige medische stap die verband houdt met medisch begeleide voortplanting, stellen de wensouder(s) en het geraadpleegde fertiliteitscentrum een overeenkomst op.

De overeenkomst vermeldt de identiteit, de leeftijd en het adres van de wensouder(s) en de gegevens van het geraadpleegde fertiliteitscentrum. Wanneer het om een paar gaat, wordt de overeenkomst ondertekend door beide wensouders.

  • Behoudens om medische redenen mag er niet worden overgegaan tot nieuwe afnames van gameten om andere embryo's aan te maken zolang de wensouder(s) nog beschikken over overtallige embryo's die zijn ingevroren met het oog op een latere kinderwens, voor zover deze voldoen aan de vereiste gezondheidsnormen.
  • De overtallige embryo's kunnen worden bewaard door invriezing met het oog op de invulling van een bestaande kinderwens of een latere kinderwens.
Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
84%
NAN
OPTIPRO 3
13.55
Kopen
MAM
2 in1 elektrische borstkolf en handkolf
99.00
Kopen