Babyboom
Babyboom
Baby

Vermindering onroerende voorheffing

2 min
Organisatie/Administratie
Baby

Vermindering onroerende voorheffing

2 min
Éveil, Santé

Alle onroerende goederen zijn onderworpen aan een jaarlijkse onroerende voorheffing. Er wordt een vermindering toegekend voor personen ten laste en voor gehandicapte personen.

 

Het bedrag van de reductie

In Vlaanderen wordt een forfaitaire reductie verleend als je twee kinderen ten laste hebt waarvoor een recht op kinderbijslag bestaat. Zie voor meer info en de bedragen: http://www.onroerendevoorheffing.be/Et0000prd

In Wallonie en Brussel wordt een vermindering verleend als het gezin minstens 2 kinderen in leven telt (al dan niet samenwonend). De vermindering bedraagt 10 % per kind ten laste in Brussel en 125 € per kind ten laste in wallonie. Een gehandicapt kind telt voor twee.

 

Hoe krijg ik de vermindering?

In Vlaanderen worden de verminderingen automatisch toegekend als de eigenaar zijn onroerend goed zelf bewoont. Als het onroerend goed verhuurd is moet de eigenaar een aanvraag doen. Als niet automatisch rekening werd gehouden met uw situatie of als er een fout werd gemaakt moet u een bezwaarschrift sturen aan de dienst vermeld op de achterkant van uw aanslagbiljet.

In Wallonie en Brussel: U richt uw aanvraag om vermindering onder de vorm van een bezwaarschrift - aan de bevoegde Gewestelijke directeur taxatie waarvan het adres voorkomt op het aanslagbiljet dat u hebt ontvangen - binnen de drie maanden vanaf de verzendingsdatum van dit aanslagbiljet. U kunt zich eveneens direct richten tot de ontvanger van de belastingen waarvan u afhangt; laatstgenoemde kan u helpen uw bezwaarschrift naar behoren op te stellen. Eens u uw aanvraag heeft gedaan, wordt er rekening mee gehouden voor de volgende jaren. Denk er echter aan elke verandering van de familiale situatie mee te delen.

Zie voor meer info: http://fiscus.fgov.be/interfainvnl/Vragen/Onr_voorheffing.htm#Réductions%20PrI http://www.onroerendevoorheffing.be

Ontdek nu in onze shop !
Weleda
Zwangerschapsolie
13.43
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Weleda
Zwangerschapsolie
13.43
Kopen
MAM
2 in1 elektrische borstkolf en handkolf
99.00
Kopen
67%
Good Gout
Artisjok, pastinaak, pasta & parmesaan
2.98
Kopen