Babyboom
Babyboom
Baby

Oogproblemen

3 min
Gezondheid van de baby
Baby

Oogproblemen

3 min
Éveil, Santé

Het is vanaf het eerste jaar dat een eventuele oogafwijking bij het kind moet worden opgespoord. Hoe vroeger de diagnose gesteld wordt, hoe efficiënter de behandeling. Aarzel dus niet om met je kind een bezoek te brengen aan een oogarts om er zeker van te zijn dat alles goed gaat of om een eventueel probleem op te sporen.

Verschillende oogafwijkingen:

Scheelzien of strabisme:

Scheelzien is een afwijking van de stand van de ogen, waarbij de ogen niet op hetzelfde punt gericht zijn. Er is sprake van convergent strabisme wanneer één oog naar binnen draait en van divergent strabisme wanneer één oog naar buiten draait.

Een beeld van een voorwerp vormt zich normaal gezien op elk netvlies. Die 2 beelden worden dan door de oogzenuw doorgegeven aan de hersenen om daar dankzij fusie tot de waarneming van een beeld te komen.

Bij een kind dat scheel kijkt, worden er echter 2 beelden gevormd omdat het voorwerp dat bekeken wordt, niet vanuit dezelfde hoek gezien wordt.

De hersenen hebben dan een probleem:

  • ofwel worden er 2 beelden waargenomen, hetgeen 'dubbelbeeld'wordt genoemd
  • ofwel wordt het dubbelbeeld in de hersenen onderdrukt en wordt maar 1 van de 2 beelden behouden

Bij jonge kinderen is er zelden sprake van dubbelzien. Het dubbelbeeld wordt onderdrukt waardoor 1 van de ogen de voorkeur krijgt ten opzichte van het andere.

Risico van onderdrukking:

Als het beeld van hetzelfde oog verschillende keren achter elkaar wordt onderdrukt, dan wordt de ontwikkeling van het scherpzien van dit oog belemmerd en gaat het gezichtsvermogen achteruit. Dat is een verschijnsel dat bekend staat als een 'lui oog'. Een lui oog moet zo vroeg mogelijk behandeld worden door afdekking van het goede oog zodat het zicht van de 2 ogen terug op hetzelfde niveau komt. Indien de behandeling te laat gestart wordt of niet lang genoeg volgehouden wordt, kan het verlies aan zicht onomkeerbaar zijn.

Behandeling:

Deze oogafwijking kan verholpen worden door het dragen van een bril of het afdekken van het goed oog. In sommige gevallen is een operatie nodig die meestal rond 4 à 5 jaar plaatsvindt.

Verziendheid

Als je kind verziend is, wil dat zeggen dat de lichtstralen niet op maar pas achter het netvlies samenkomen. De oorzaak daarvan is een iets te kort oog of een onvoldoende bol hoornvlies. De beelden worden m.a.w. dus niet goed geprojecteerd op het netvlies.

Bijgevolg kan een kind met verziendheid wel ver zien maar niet goed van dichtbij. Het dragen van een bril kan dit verhelpen.

Amblyopie of 'lui oog'

Amblyopie is een slecht gezichtsvermogen in een oog, ook 'lui oog' genoemd, dat ontstaat doordat dit oog zich niet normaal kan ontwikkelen. Deze gebrekkige ontwikkeling is te wijten aan scheelzien of verziendheid. Het oog dat niet goed werkt, is als het ware niet meer in contact met de hersenen.

Een kind dat scheelziet, ziet bijvoorbeeld 2 beelden. Bijgevolg neutraliseren de hersenen een van die 2 beelden. Het oog dat daardoor niet werkt, gaat slecht functioneren en kan op lange termijn blind worden.

Door het dragan van een bril of het afdekken van het goede oog kan hieraan verholpen worden.

Amblyopie kan alleen maar met succes behandeld worden gedurende de vroege kinderjaren en daarom is het heel belangrijk dat deze afwijking vroeg wordt ontdekt.

Astigmatisme

Astigmatisme is een storing in het gezichtsvermogen waardoor het zicht onduidelijk wordt. Deze storing is te wijten aan een ongelijkmatige kromming van het hoornvlies, waardoor stralen die van 1 punt uitgaan niet meer tot 1 punt vereningd kunnen worden.

Astigmatisme kan gecorrigeerd worden door een bril met cilindrisch geslepen brillenglazen.

Bijziendheid

Een bijziend of myoop oog is langer is dan het 'normale' oog. Het brandpunt van de gebroken lichtstralen bevindt zich vóór het netvlies waardoor het beeld onscherp wordt. Voorwerpen in de verte worden wazig waargenomen.

Het is vooral vanaf de leeftijd van 6 jaar dat myopie veel voorkomt. Een ongecorrigeerde bijziend kind kan je vaak herkennen aan het 'knijpen' met de ogen, bijvoorbeeld bij het televisie kijken.

Er zijn aanwijzingen dat bijziendheid erfelijk zou zijn. Met een bril kan bijziendheid optisch gemakkelijk gecorrigeerd worden.

Ontdek nu in onze shop !
82%
Avril
Maxi katoenen vierkanten
4.00
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
82%
Avril
Maxi katoenen vierkanten
4.00
Kopen
84%
Nuby
Infrarood thermometer
25.02
Kopen
Nuby
Nuby Neuspeer & Oorreiniger
3.73
Kopen
En nog meer ...
Gezondheid van de baby