Babyboom
Babyboom
Baby

Ouderlijk gezag

2 min
Opvoeding
Baby

Ouderlijk gezag

2 min
Éveil, Santé

 

Wie zijn de titularissen van het ouderlijk gezag?

De ouders leven samen (gehuwd of ongehuwd)

Als de ouders samenleven oefenen de vader en de moeder gemeenschappelijk het ouderlijke gezag uit. Als de ouders het niet eens worden, kunnen ze beroep doen op de jeugdrechtbank. De jeugdrechter kan dan aan de vader of de moeder de toestemming geven om alleen te handelen voor één of meer bepaalde handelingen.

De ouders leven niet samen

Ook als de ouders niet samenleven, oefenen ze in principe het ouderlijk gezag gezamelijk uit. Bij gebrek aan akkoord over de organisatie van het verblijf van het kind en over belangrijke beslissingen, kan de rechter de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag toevertrouwen aan één van de ouders. Hij kan daarbij vastleggen welke beslissingen in verband met de opvoeding enkel kunnen genomen worden mits akkoord van de andere ouder. De rechter legt de modaliteiten vast van het persoonlijk contact met het kind door de ouder die niet over het ouderlijk gezag beschikt. De ouder die niet over het ouderlijk gezag beschikt heeft het recht toe te zien op de opvoeding van het kind.

Het kind heeft slechts één ouder (meer)

Als het kind maar een ouder heeft, oefent deze alleen het ouderlijk gezag uit. (Als beide ouders gestorven zijn valt de voogdij over het ouderlijk gezag open)

 

Waaruit bestaat net ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag bestaat uit een geheel van rechten en verplichtingen die het belang van het kind als doel hebben. De ouders zijn titularis van het ouderlijk gezag om het kind te beschermen op het gebied van veiligheid, gezondheid en moraliteit, om zijn opvoeding te verzekeren en zijn ontwikkeling mogelijk te maken met respect voor zijn persoonlijkheid. De ouders moeten het kind in functie van de leeftijd en de maturiteit van het kind betrekken in de beslisisngen die hem aangaan.

Het ouderlijk gezag omvat volgende bevoegdheden:

  • recht op respect van het kind
  • recht op persoonlijk contact met het kind
  • gezag over de persoon van het kind
  • het beheer van de goederen van het kind
  • het vruchtgebruik op de goederen van het kind

 

Einde

Het kind blijft onder het ouderlijk gezag tot zijn meerderarigheid of emancipatie.

Ontdek nu in onze shop !
Bemini
Slaapzak MAGIC BAG® 0-3m Gouden stippen Jersey tog 3,0
49.90
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Bemini
Slaapzak MAGIC BAG® 0-3m Gouden stippen Jersey tog 3,0
49.90
Kopen
Bemini
Slaapzak MAGIC BAG® 0-3m Sterretjesprint Jersey tog 3,0
40.85
Kopen
Bemini
Slaapzak MAGIC BAG® 0-3m denimblauw Jersey tog 3,0
40.85
Kopen
En nog meer ...
Opvoeding