Babyboom
Babyboom
Kinderwens

Moet je je werkgever inlichten over je vruchtbaarheidsbehandeling?

0 min
Kinderwens

Moet je je werkgever inlichten over je vruchtbaarheidsbehandeling?

0 min
Éveil, Santé
En mag hij je ontslaan omdat je 's morgens te laat bent door je echo en je bloedproef?

Moet ik mijn baas vertellen dat ik met IVF start? En als ik er voor kies om het niet te doen, hoe verklaar ik dan mijn afwezigheid af en toe?

Ben ik verplicht mijn baas in te lichten over een vruchtbaarheidsbehandeling?

"Vele patiënten die een vruchtbaarheidbehandeling in ons Centrum (CRG) [-Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel-->http://www.brusselsivf.be] ondergaan stellen zich de vraag of ze hun werkgever hiervan op de hoogte moeten brengen. Het antwoord blijft een individuele keuze maar wettelijk gezien is er geen verplichting om de werkgever hierover in te lichten."

"Heb je een beroep met een risico omdat je bijvoorbeeld werkt in een omgeving waar chemische producten, röntgen, cytostatica, e.d. worden gebruikt, dan is het belangrijk zich hiervoor op voorhand te informeren. Je kunt steeds advies inwinnen bij de arbeidsgeneesheer, die je situatie correct kan inschatten en die gebonden is aan geheimhoudingsplicht. Het is belangrijk te weten welke de risico's zijn alvorens je aan een behandeling begint zodat u de juiste voorzorgsmaatregelen kan treffen."

Heb ik recht op ziekteverlof bij een vruchtbaarheidsbehandeling?

"Je hebt er natuurlijk alle belang bij om jouw werkgever op de hoogte te brengen als je zwanger bent. Hoe sneller, hoe beter want je geniet van een wettelijke bescherming tegen ontslag. Die bescherming loopt tot 1 maand na het moederschapsverlof. Als jouw werkgever je toch ontslaat voor redenen die betrekking hebben op uw zwangerschap, dan moet hij je 6 maanden loon betalen bovenop de gewone opzeggingsvergoeding."

"Als je zwanger wilt worden, kan je echter nog geen aanspraak maken op de specifieke rechten die gelden voor zwangere werkneemsters. Die gelden pas vanaf het moment dat je de werkgever hebt verteld dat je zwanger bent. Dit betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst op ieder ogenblik kan beëindigen mits het naleven van de wettelijk opgelegde opzegtermijn of na betaling van een opzegvergoeding."

"Patiënten krijgen in ons Centrum enkele dagen ziekteverlof vanaf de dag van de eicelpick-up. Dit ziekteverlof is niet verplicht maar wordt wel aangeraden. Na een embryotransfer of na een inseminatie zal de arts je geen ziekteverlof meer voorschrijven. Wens je daarna nog even thuis te blijven, dan zal je verlof moeten gebruiken. "

"De personeelsdienst van uw organisatie zal u meer informatie kunnen geven wat betreft ziekteverlof en de nodige administratie dat hiermee gepaard gaat. Het is belangrijk dat u uw arbeidsreglement goed naleest zodat u weet waar u staat."

Heeft het dan wel zin mijn baas te vertellen dat ik zwanger wil worden?

Het raadt je aan de situatie steeds individueel te bekijken.

In elk geval moet je je ervan bewust zijn dat een vruchtbaarheidsbehandeling tijd vraagt. Je zal regelmatig verwacht worden in het ziekenhuis om een bloedtest en een echografie uit te laten voeren. Daarnaast vinden de pick-up en een inseminatie of inplanting steeds tijdens de kantooruren plaats. Ook stress op het werk is niet gezond als je met een hormoonbehandeling te maken krijgt.

Je kan er steeds voor kiezen met je huisarts, de bedrijfsarts of je personeelsdirecteur hierover te praten voor je met je baas praat en samen een oplossing te zoeken.

Je kan er natuurlijk ook voor kiezen enkele dagen verlof op te nemen en op deze manier rustig met je vruchtbaarheidsbehandeling bezig te zijn. Zonder stress.

Ontdek nu in onze shop !
Babyboom
Geschenkpakket zwangerschap - Frans
0.00
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Babyboom
Geschenkpakket zwangerschap - Frans
0.00
Kopen
Babyboom
Geschenkpakket 4-10 maanden - Nederlands
0.00
Kopen
Bambix
Groeimelk natuur 1+
12.30
Kopen