Babyboom
Babyboom
Baby

Belastingsvermindering voor personen ten laste

2 min
Organisatie/Administratie
Baby

Belastingsvermindering voor personen ten laste

2 min
Éveil, Santé

U kan de volgende personen ten laste nemen:

  • uw kinderen of geadopteerde kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen;
  • de kinderen die u volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft; Voorbeeld: kinderen van wie de ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet
  • uw ouders, uw grootouders, enz.;
  • uw broers en zusters;
  • de personen die u - toen u kind was - ten laste hadden.

Opdat hij ten laste zou kunnen zijn, moet de persoon die hiervoor in aanmerking komt, voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

  • hij moet deel uitmaken van uw gezin.
  • zijn nettobestaansmiddelen mogen een bepaald bedrag niet overschrijden.
  • hij mag geen bezoldigingen ontvangen die u inbrengt als beroepskosten.

Het belastingsvrije bedrag wordt met volgende bedragen verhoogd voor personen ten laste: 1° voor één kind : 1.230 EUR 2° voor twee kinderen: 3.160 EUR 3° voor drie kinderen : 7.080 EUR 4° voor vier kinderen : 11.450 EUR 5° voor meer dan vier kinderen : 11.450 EUR verhoogd met 4.370 EUR per kind boven de vier kinderen ; 6° een extra bedrag van 460 EUR voor elk kind onder de drie jaar op 1 januari van de belastbare periode. Dit bedrag kan echter niet gecombineerd worden met de vermindering voor kinderopvang voor dit kind.

Een gehandicapt kind telt voor twee.

Als de ouders van het kind of de kinderen niet deel uitmaken van hetzelfde gezin maar samen het ouderlijk gezag uitoefenen over hun gemeenschappelijke kinderen en gezamelijk het hoederecht uitoefenen(co-ouderschap) worden de supplementen tussen beide ouders verdeeld.

Het bedrag dat krachtens artikel 131 wordt vrijgesteld, wordt bovendien met de volgende toeslagen verhoogd : 1° 1.230 EUR (basisbedrag 870 EUR) voor een belastingplichtige die alleen wordt belast en die één of meer kinderen ten laste heeft; 2° 1.230 EUR (basisbedrag 870 EUR) wanneer voor het jaar van huwelijk of verklaring van de wettelijke samenwoning een aanslag per belastingplichtige wordt gevestigd en voor zover de echtgenoot tijdens het jaar geen bestaansmiddelen heeft gehad die meer dan 2.540 EUR (basisbedrag 1.800 EUR) netto bedragen

 

Feitelijk gezin

Als de ouders van een kind een feitelijk gezin vormen, kan het kind enkel ten laste zijn van de belastingsplichtige die feitelijk het hoofd van het gezin is. U moet zelf in uw belastingsaangifte vermelden welke ouder het kind ten laste neemt en dus beschouwd wordt als gezinshoofd.

Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
84%
NAN
OPTIPRO 3
13.55
Kopen
MAM
2 in1 elektrische borstkolf en handkolf
99.00
Kopen