Babyboom
Babyboom
Baby

Je rechten

2 min
Organisatie/Administratie
Baby

Je rechten

2 min
Éveil, Santé

- Samen met je kind kan je de opvang bezoeken voor de inschrijving of voor de eerste opvangdag.

 • De afspraken met de opvang worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
 • Je hebt toegang tot alle lokalen waar de kinderen verblijven op de tijdstippen dat er opvang is.
 • Je hebt het recht om geïnformeerd en betrokken te worden bij de opvang.
 • Je krijgt jaarlijks een fiscaal attest (tot 3 jaar).
 • Je kind heeft recht op een veilige en gezonde opvang.

Bv. Permanent toezicht, fysieke en psychische veiligheid, het bijhouden van zijn/haar gezondheidstoestand, gezonde en gevarieerde voeding, veilig bewaren van medicatie en gevaarlijke producten, preventief medische verzorging (bv. Verwijderen van een kind bij ernstige ziekte, nemen van de nodige maatregelen om te voorkomen dat andere kinderen besmet zouden raken).

 • De opvang moet je kind optimale ontplooiingskansen geven en rekening houden met wat je kind aankan.
 • Als je kind specifieke noden heeft, moet het de passende zorg en aandacht krijgen.
 • Je hebt het recht het kind na de opvang mee te nemen of hiervoor een andere persoon aanstellen. Bij scheiding en als er een vonnis is, kan het kind alleen worden meegegeven aan de ouder die het omgangsrecht heeft en op het moment dat hij/zij dit heeft.
 • De kinderopvang moet vertrouwelijke zaken die in de uitoefening van de opvangactiviteit meegedeeld worden, behandelen met respect voor je private levenssfeer.
 • Je hebt het recht klacht in te dienen bij Kind en Gezin (als er met de opvang geen oplossingen gevonden worden).
 • De erkende en gesubsidieerde kinderopvang moet openstaan voor alle kinderen. Ze mogen niet discrimineren op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, geslacht, geloof of levensovertuiging. Ze moeten de rechten van het kind respecteren (overeenkomstig het verdrag inzaken de rechten van het kind).

Je krijgt er voorrang als

- Je werkt en het kind opgevangen moet worden omwille van sociale en/of pedagogische motieven;

- Je een alleenstaande ouder bent;

- Je tot de laagste inkomensgroep hoort.

Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
84%
NAN
OPTIPRO 3
13.55
Kopen
MAM
2 in1 elektrische borstkolf en handkolf
99.00
Kopen