Babyboom
Babyboom
Baby

Moederschapsverlof

2 min
Organisatie/Administratie
Baby

Moederschapsverlof

2 min
Éveil, Santé
<p>Elke moeder heeft recht op een moederschapsverlof. Hoe lang duurt dit verlof? Krijgt men een vergoeding?

 

Duur

Zowel loontrekkenden, ambtenaren en werklozen hebben recht op 15 weken - 17 weken bij meerlingen- moederschapsverlof. Het moederschapsverlof bestaat uit een pre- en postnataal verlof. Het postnatale verlof duurt 9 weken vanaf de bevallingsdatum en is verplicht. Als uw kind langer dan 7 dagen vanaf de geboorte in het ziekenhuis werd opgenomen wordt uw verlof verlengd met de duur van het verblijf in het ziekenhuis dat deze 7 dagen overschrijdt. Deze verlenging kan maximum 24 weken duren.

Zelfstandige werkneemsters hebben recht op 6 weken moederschapsverlof (3 weken vóór en 3 weken nà de bevalling). Daarvoor moeten ze wel sinds 6 weken aangesloten zijn bij het ziekenfonds. Minimum 7 dagen moeten voor de bevalling genomen worden. Gedurende dit moederschpasverlof mag geen enkele beroepsactiviteit uitgeoefend worden.

 

Formaliteiten

U moet een attest van arbeidsongeschiktheid met de uitdrukkelijke vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum laten invullen door de arts en naar uw mutualiteit sturen. Deel uw mutualiteit ook mee wanneer u wilt dat uw moederschapsverlof van start gaat. Na de bevalling moet u de mutualiteit op de hoogte brengen van de geboorte door middel van een uittreksel uit de geboorteakte dat wordt uitgereikt door de gemeenteadministratie. Pas dan is uw kind verzekerd in geval van ziekte. Op het einde van uw moederschapsverlof moet uw aan uw mutualiteit een door uw werkgever ondertekend en gedateerd attest van werkhervatting sturen.

 

Vergoeding

Tijdens het moederschapsverlof ontvangt u een vergoeding van de mutualiteit. Dit geldt niet voor statutaire ambtenaren die verder hun wedde ontvangen.

Arbeidsters en bedienden krijgen gedurende de eerste 30 dagen van de moederschapsrust 82% van het onbegrensde loon. Vanaf de 31ste dag ontvangen ze 75% van het brutoloon begrensd tot een plafond van 101,2117 € per dag. Duurt het moederschapsverlof voort na de 16e week door een laattijdige bevalling, dan bedraagt de vergoeding 60% van het brutoloon begrensd tot een plafond van 101,2117 € per dag. Een uitkeringsgerechtigde werkloze ontvangt haar basisuitkering + een verhoging van 19,5% van het begrensde loon. Vanaf de 31ste dag ontvangt ze de basisuitkering + 15% van het begrensde loon.

Vrouwelijke zelfstandigen en helpende echtgenoten hebben recht op een vergoeding van 1924,06 € (te vermeerderen met 329,68 € voor meerlingen )

Ambtenaren ontvangen hun volledige loon gedurende de periode van het moederschapsverlof.

Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
84%
NAN
OPTIPRO 3
13.55
Kopen
MAM
2 in1 elektrische borstkolf en handkolf
99.00
Kopen