Babyboom
Babyboom
Baby

Ouderlijke verplichtingen

1 min
Organisatie/Administratie
Baby

Ouderlijke verplichtingen

1 min
Éveil, Santé
<p>De belangrijkste ouderlijke verplichting is de plicht om zijn kind te onderhouden, het op te voeden en hem een geschikte opleiding te geven. Verder moeten de ouders de schade vergoeden die door hun kind wordt veroorzaakt.

 

De onderhoudsverplichting

Onder de onderhoudsverplichting moet zowel de onderhoudsverplichting in ruime zin -de ouders moeten aan hun kinderen een levensstandaard bieden die overeenstemt met hun middelen- als de onderhoudsplicht in enge zin, die voortduurt na de meerderjarigheid van het kind, verstaan worden. De onderhoudsverplichging is dwingend. Geen enkele ouder kan aan deze verplichting ontsnappen. Niet-naleving van de onderhoudsverplichting wordt strafrechterlijk vervolgd en kan zelfs aanleiding geven tot een gevangenisstraf.

 

Schadevergoeding voor de onrechtmatige daad van het kind

Ouders zijn verantwoordelijk voor de daden van hun kind. De vader en de moeder moeten instaan voor de onrechtmatige daad begaan door hun kind. De ouderlijke aansprakelijkheid is gebaseerd op een vermoeden van een fout in de opvoeding of het toezicht. De ouders zijn niet aansprakelijk als ze kunnen bewijzen dat ze geen enkele fout hebben begaan in de opvoeding of het toezicht op het kind. Dit bewijs is echter quasi onmogelijk.

Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
13.50
Kopen
84%
NAN
OPTIPRO 3
13.55
Kopen
MAM
2 in1 elektrische borstkolf en handkolf
99.00
Kopen