Babyboom
Babyboom
Baby

Prijs in de erkende kinderopvang

4 min
Organisatie/Administratie
Baby

Prijs in de erkende kinderopvang

4 min
Éveil, Santé

De prijs voor opvang in de erkende kinderopvang is wettelijk geregeld en afhankelijk van een aantal factoren.

Deze factoren zijn :

  • Totaal van de netto-inkomsten op het aanslagbiljet

De basis voor de berekening van de ouderbijdrage is het totaal van de netto-inkomsten zoals vermeld staat op het aanslagbiljet.

- Wanneer je als ouders ongehuwd samenwoont, wordt er rekening gehouden met het inkomen van beide partners.

- Wanneer je geen aanslagbiljet hebt, of wanneer je huidige inkomen minstens 25% lager is dan het inkomen dat vermeld staat op je aanslagbiljet, dan wordt de opvangprijs berekend vanuit andere gegevens (bv. Het belastbaar maandinkomen).

- De prijs die jij betaalt voor opvang erkend door Kind en Gezin, wordt berekend bij de start van de opvang, en daarna elk jaar op 1 juli herberekend aan de hand van het laatste aanslagbiljet.

Voor de periode tussen juli 2002 en juni 2003 ligt de prijs voor 1 dag opvang voor 1 kind tussen 1,25 euro en 22,15 euro. Het minimumbedrag blijft altijd 1,25 euro; zelfs wanneer je kind kort in de opvang blijft of wanneer je recht hebt op vermindering omdat je meerdere kinderen ten laste hebt. De enige uitzondering is wanneer je omwille van een moeilijke financiële situatie niet moet betalen voor de opvang.

Deze som dekt bijna alle verblijfskosten. Enkel kosten voor luiers, dieet- en flesvoeding zijn niet inbegrepen. Warme maaltijden voor kinderen die minder dan 3 uur in de opvang blijven of voor kinderen die al naar de basisschool gaan, moeten ook apart bijbetaald worden.

  • Aantal kinderen of een meerling ten laste

- Heb je meerdere kinderen ten laste, dan wordt de opvangprijs met 2,5 euro verminderd per bijkomend kind dat je ten laste hebt. Bv. Als je 3 kinderen ten laste hebt, krijg je voor kind 2 en 3 elk 2,5 euro per dag vermindering.

- Heb je een meerling, dan krijg je 2,5 euro extra vermindering. Bv. Je hebt 3 kinderen, waarvan 1 tweeling. Dan krijg je 7,5 euro vermindering per dag per kind.

  • Moeilijke financiële situatie

Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan kan de opvang een sociaal tarief hanteren. In heel uitzonderlijke situaties is de opvang gratis.

  • Verblijfsduur

De verblijfsduur van je kind heeft ook invloed op de prijs.

- Wordt je kind minder dan 3 uur opgevangen dan betaal je 40% van de dagprijs.

- Wordt je kind van 3 uur tot minder dan 5 uur opgevangen, dan betaal je 60 % van de dagprijs.

- Wordt je kind van 5 uur tot minder dan 12 uur opgevangen, dan betaal je gewoon 100% de dagprijs.

- Voor opvang van 12 uur en meer betaal je 160% van de dagprijs. Je betaalt ook 160% van de dagprijs als je kind blijft overnachten, en die nacht langer dan 13 uur in de opvang blijft.

  • Echtscheiding

Hoe bepaal je de prijs voor kinderopvang bij een echtscheiding?

- Je kind blijft bij jou of je ex :

° Ben je gescheiden en verblijft je kind bij jou, dan wordt de ouderbijdrage berekend op jouw inkomen.

° Woon je samen met een nieuwe partner, dan wordt zijn of haar inkomen ook meegeteld.

° Voor het aantal kinderen en meerlingen ten laste tellen de kinderen mee die op je ziekenboekje of op dat van je nieuwe partner staan. Ook de kinderen die in het bevolkingsregister op jouw of zijn/haar naam ingeschreven staan, tellen mee.

- Co-ouderschap :

Heb je een regeling voor co-ouderschap en brengen zowel jij als je ex het kind naar dezelfde opvang, dan worden er twee verschillende dossiers gemaakt :

° Je betaalt de ouderbijdrage voor de dagen dat je kind bij jou is en naar de kinderopvang gaat. Je krijgt voor die dagen een fiscaal attest. Deze ouderbijdrage wordt berekend op jouw inkomen. Woon je samen met een nieuwe partner, dan wordt dit inkomen ook meegeteld.

°Hetzelfde geldt voor je ex. Hij/zij betaalt de ouderbijdrage voor de dagen dat het kind bij hem/haar is en naar de kinderopvang gaat. Hij/zij krijgt hiervoor een fiscaal attest. Deze ouderbijdrage wordt berekend op zijn/haar inkomen. Woont je ex samen met een nieuwe partner, dan wordt zijn of haar inkomen ook meegeteld.

De kinderen die deel uitmaken van de co-ouderschapsregeling, tellen zowel voor jou als voor je ex mee bij de berekening van de korting voor kinderlast en meerlingen. Kinderen van eventuele nieuwe partners tellen slechts mee voor zover zij ten laste zijn van de nieuwe partner. Dit kan je nakijken in het ziekenboekje of het bevolkingsregister.

- Onderhoudsuitkeringen :

° Ontvang je onderhoudsuitkeringen van je ex voor jezelf, dan tellen deze voor 80 % mee op je aanslagbiljet. Ze worden dus meegeteld voor de berekening van de ouderbijdrage.

° Ontvang je onderhoudsuitkeringen van je ex voor de kinderen, dan worden deze beschouwd als inkomen van de kinderen en tellen deze niet mee voor de berekening van de ouderbijdrage.

° Betaal je onderhoudsuitkeringen voor je ex of voor je kinderen, dan worden die niet mee afgetrokken voor de berekening van de ouderbijdrage.

Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
14.99
Kopen
Ontdek nu in onze shop !
Bambix
Rijst groeidrink 1-3 jaar 6x1L
14.99
Kopen
84%
NAN
OPTIPRO 3
13.55
Kopen
MAM
2 in1 elektrische borstkolf en handkolf
159.99
Kopen